Regulativer for sejlads på vandløb

Der er udarbejdet sejladsregulativer for vandløbene i Danmark. Heri er nøje beskrevet, hvor og hvornår det er tilladt at ro i kajak.

Det er vigtigt at være opmærksom på hvilke perioder, det er tilladt at ro på vandløbene, både i løbet af året og i løbet af dagen.

Det er den enkeltes eget ansvar at kende reglerne for det farvand, der er ønske om at ro i. Derfor er det vigtigt at kende først og fremmest de regler der gælder for vores lokale område, men også reglerne for andre steder, vi tager til.

Oplysningerne om de lokale vandløb kan indhentes hos de lokale kommuner, eventuelt fra kommunernes hjemmesider.

#

På de næste sider er vist oversigten over sejladsstrækninger og sejladsperioder.

Det er generelt sådan, at sejlads alene må ske medstrøms. Undtagelser i vort nærområde er:

-       Varde å indtil Karlsgårdeværket,

-       Ribe å

-       Skjern Å indtil Lystbådehavnen

I klubhuset er ophængt et kort, hvor strækningerne og perioderne for de åer, vi normalt benytter, er markeret og regulativer er også fremlagt.

#

Husk at vi er med til at hjælpe med at beskytte naturen ved at følge de anvisninger, der er opstillet.

Flere oplysninger på "Borger.dk" (Klik her).

 God fornøjelse på vandløbene!

 

 

 

Sejladsstrækninger og sejladsperioder

Vandløbene må kun besejles som angivet i nedenstående oversigt:

 

 Vandløb

Strækning

Periode

Alslev Å

Hjertingvej ved Alslev - udløb i Varde å

Hele året

Andst Å og Kongeåen

Sammenløb i Gamst - havslusen

15/5 - 31/12

Ansager Å

Kølskevad bæk - udløbe i Varde Å

15/5 - 31/12

Gelså*

Bevtoft - sammenløb med Fladså

Hele året *

Gram Å

Øster Lindet - Fladså - Sammenløb med Gelså

Hele året

Grindsted Å

Løvlund bro (Løvlundvej) - Ansager ved Kanalvej

15/5 - 31/12

Gødel kanal

Pumpestationen - Ringkjøbing fjord

Hele året

Holme Å

Tofterup - Hostrup stemmeværk

15/5 - 31/12

Holme Kanal

Hostrup stemmeværk - Karlsgårde Sø

Hele året

Lydum Å***

Lydum Mølle - Skrumager Mark

15/6 - 31/12***

Lydum Å****

Skrumsager Mark - Falen Jollehavn

Hele året

Lydum Å

Falen Jollehavn - Ringkøbing Fjord

Hele året

Karlsgårde sø

Hele søen

Hele året

Holsted å

Holsted by - udløb i Sneum å

15/5 - 31/12

Ribe Å

Sammenløb Gelså / Fladså - Dagmargadebroen i Ribe

Hele året

Ribe Å

Ribe (Frislusen ved Ribe Havn) - Kammerslusen

Hele året

Sdr. Landkanal

Henne Mølleå  

Søvigsund - udløb i havet

1/7 - 15/3

Skjern Å**

Fra Rørbæk Sø til Borriskrog kræves registreringsmærke

16/6 - 28(29)/2**

Skjern Å**

Fra Borriskrog til Ringkjøbing Fjord

16/6 - 28(29)/2**

Sneum Å

Endrup - Sneum Sluse

Hele året

Varde Å

Ansager ved Kanalvej - afløb fra Karlsgårde sø

15/5 - 1/11

Varde Å

Afløb fra Karlsgårde sø - Ho Bugt

Hele året

     

Vær opmærksom på, at der i fjorde og bugter kan være fredningsområder, hvor al sejlads er forbudt

     

* I perioden 1. april - 15. november må der på Gelså nedre del (fra Gelsbro til sammenløbet med Gram Å) kun sejles i tidsrummet kl. 8 - 18.

** Sejlads tilladt fra 7 - solnedgang, dog senest kl. 20

 

*** Klokken 8 - 18

   

**** Solopgang til solnedgang

 
       

  

Sejlads på følgende strækninger er forbudt:

Alslev Å                      opstrøms Hjertingvej

Ansager Å                  opstrøms Kølskevad bæk

Bramming Å               opstrøms Holsted Mølle

Grene Å                      hele vandløbet

Grindsted Å                opstrøms Løvlundvej

Henne Mølleå             opstrøms Sdr. Landkanals tilløb

Holsted Å                    opstrøms Holsted Kirk

 

Hjortvad Å                  hele vandløbet

Holme Å                     opstrøms Tofterup og nedstrøms Hostrup

                                   stemmeværk

Kongeåen                  opstrøms sammenløb med Andst Å

Lydum Å,                   opstrøms Lydum Mølle

Sneum Å                    opstrøms Endrup Mølle

 Der henvises i øvrigt til de enkelte regulativer.

 

For sejlads med udlejningsfartøjer gælder særlige regler.

 

Desinficering af kajakken

Hvis et fartøj har sejlet nedstrøms et dambrug, og efterfølgende skal søsættes opstrøms et andet dambrug, skal det desinficeres.

Under sygdomsudbrud af f.eks. egtved-syge kan kravene til desinfektion blive yderligere skærpet.

Desinfektionen kan foretages på to måder:

 • grundig rengøring og efterfølgende tørring i op til én uge (vigtigt at udstyret er knastørt)

 • grundig rengøring og efterfølgende desinfektion ved overbrusning med VIRKON S (kan købes hos grovvareselskaberne).


 

Kajakklubben SYDVEST | CVR: 29563225 | Kongsgaardsvej 24, 6800 Varde - Danmark | kajakklubbensydvest@gmail.com