Holme Å - cirka 30 kilometer

Turen går fra Starup på en meget smal å, der slynger sig mellem siv og blomster med rigtig mange skarpe sving og en enkelt overbæring ved et dambrug. Vi kommer meget tæt på naturen og de frodige enge, der også giver utallige blomster på åbrinken.

Efter genoprettelsen af Holme å og kanalen er lukket, er der blevet lagt lavvandede stryg på den nye del af åen. Disse stryg er umulige at komme over uden at skade kajakkerne og derfor er det nu forbudt at bruge klubbens kajakker på "Ny Holme å".

Dette gælder både tur- og havkajakker.

Det anbefales heller ikke at bruge egne kajakker

Det gamle stykke må dog fortsat benyttes. DVS. man må ro til landevejen mellem Varde og Starup, hvor der er en bro

Kajakklubben SYDVEST | CVR: 29563225 | Kongsgaardsvej 24, 6800 Varde - Danmark | kajakklubbensydvest@gmail.com