Hvordan bliver jeg medlem

 

1.   Hvis du har roet i en anden kajakklub og er frigivet eller har gennemgået en  IPP-uddannelse, kan du rette henvendelse til bestyrelsen og aftale en prøvetur med en instruktør.

2.    Hvis du ønsker at deltage i et grundkursus, kan du blive skrevet op til at deltage.

Grundkursus gennemføres hvert forår med start i april måned.

Grundkurset består af:

1 aften i svømmehal med svømning og forskellige øvelser med kajakken, så som at ro, at kæntre, at komme ombord og så videre.

5 aftener af 2 - 3 timer med teori og praktisk roning på åen.

1 dag på Karlsgårde Sø med træning af forskellige øvelser og roning tilbage til klubben ad Varde Å.

Efter tilfredsstillende gennemførelse af forløbet udstedes IPP2, der er minimumskrav fra Dansk Kanokajak Forbund og en række internationale kajakforbund.

Frigivelse:

Når der efterfølgende er roet mindst 4 gange sammen med andre til fællesroning og der er roet 100 kilometer (grundkurset er på cirka 45 kilometer), kan roeren frigives til at ro uden ledsager og få udleveret nøgle til klubbens kajakker og lokaler.

#

Kvalifikationer:

-  være fyldt 12 år (for yngre kræves at en af forældrene deltager sammen med barnet)

-  skal kunne svømme 600 meter

-  må ikke lide af bevidsthedsberøvende sygdom

Udstyr:

Det eneste du behøver i første omgang er almindelig let fritidstøj og regntæt let  jakke / trøje.

Klubben stiller følgende til rådighed:

-       svømmevest

-       kajak og pagaj 

(dette udstyr kan efterfølgende år lejes i klubben)

 

Priser:        

-       der henvises til siden  ”Kontingent

 

Spørgsmål kan sendes via siden "Kontakt os"

 

Kajakklubben SYDVEST | CVR: 29563225 | Kongsgaardsvej 24, 6800 Varde - Danmark | kajakklubbensydvest@gmail.com